Belemmerende overtuigingen en passie

Belemmerende overtuigingen beperken je je in het volgen van je eigen passie. Hoe vaak komt het niet voor dat je jezelf een doel stelt en je het doel niet haalt? Of dat je een wens of een droom hebt en deze niet in vervulling gaat? Het gekke is dat het iets is wat je zelf heel graag wilt. Maar je bent het vaak ook zelf die ervoor zorgt dat je je doel niet haalt of je droom realiseert. Dit zorgt er soms zelf voor dat je jezelf geen doelen meer stelt, niet meer wenst en niet meer droomt. Wat uiteindelijk kan resulteren in een passieloos leven.

Belemmerende overtuigingen

Vragen die je bijvoorbeeld jezelf kunt stellen in het geval van een leven zonder passie

 • Wat wil ik nou eigenlijk?
 • Wat wil ik nou echt?
 • Passie? Wat is dat?
 • Wat is mijn passie
 • In de toekomst… Wat wil ik in de toekomst?
 • Wat voor baan wil ik eigenlijk

In veel gevallen heeft het te maken met belemmerende overtuigingen of met secundaire winst. Wat het zo moeilijk maakt, is dat deze beperkende gedachten en secundaire winst vaak onbewust zijn. Je weet dus niet dat ze er zijn. Je bent je dus bewust van je doelen, wensen en dromen. Maar niet van de ankers die je weerhouden op ze te realiseren.

Coaching is bij uitstek geschikt om je bewust te maken van belemmerende overtuigingen. Bovendien kun je met behulp van een coach je belemmerende overtuigingen ombuigen naar dienende of bekrachtigende overtuigingen. Een uit het NLP ontleend model is het hoefijzermodel. Deze wordt door coaches veelvuldig toegepast om je overtuigingen om te buigen. Dit is een belangrijke stap om uiteindelijk wel je doelen en dromen te kunnen gaan realiseren.

Wil je graag je belemmerende overtuigingen ontdekken? En wil je deze graag ombuigen naar dienende overtuigingen en wel je doelen en dromen realiseren? Neem dan contact op met Hazeleger Coaching.

Ben je nou meer een doe-het-zelfer?

Wil je dit graag zelf kunnen oplossen, dan kun je dit proberen aan de hand van zelfcoaching. Zelfcoaching helpt je bewust te worden van je belemmerende overtuigingen, deze kritisch te reflecteren en te ‘overschrijven’ met dienende overtuigingen. Daarnaast herken je hoe je actief (meer) gebruik kunt maken van je bekrachtigende overtuigingen. Op deze manier zal het makkelijker voor je zijn om uw doelen en dromen te realiseren.

De zelfcoaching bestaat in totaal uit vijf stappen. Verander je blokkades op succes in succesversnellers! Hoe belemmerende overtuigingen te herkennen en op te lossen in vijf stappen…

“Ik sta mezelf weer in de weg!”

Ken je dit gevoel? Ja? Dan ben je net als veel mensen. Omdat we allemaal zo nu en dan (of vaker) de neiging hebben om ons het leven onnodig moeilijk te maken. En vooral als het gaat om het behalen van belangrijke doelen of het vervullen van je eigen wensen. Dan zijn er die gedachten als “dat kan ik toch niet”, “dat is niet mijn ding”, “Geld maakt je arrogant” of “Daar ben ik veel te oud voor”, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Let op: Zelfcoaching bestaat in totaal uit vijf stappen. De eerste twee vind je op deze pagina. Stap drie tot en met vijf volgen bij aanmelding voor de nieuwsbrief. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

Voordat we hier dieper op ingaan, eerst een paar basisprincipes betreffende overtuigingen.

In een notendop: wat zijn belemmerende overtuigingen precies?

Overtuigingen zijn vaststaande meningen. Het zijn meningen waar je heilig in gelooft. Je hebt ze als het ware tot feit verheven en hanteert ze als leidende principes. Vaak zijn ze zo ingesleten dat je ze onbewust hanteert. Overtuigingen beginnen vaak met woorden als: “altijd, nooit, alles, iedereen, in principe”.

Overtuigingen zijn meestal gerelateerd aan:

 • je eigen persoon – “Dat kan ik nooit!”
 • de relatie met andere mensen – “Altijd” Ik moet alles alleen doen!”
 • de wereld / de samenleving als zodanig – “De jeugd van vandaag – het is de moeite niet waard!”

Je zou ook kunnen zeggen dat onze overtuigingen ons zeer persoonlijke filter van de werkelijkheid zijn. Iedereen heeft er wel een bepaald beeld van in zijn hoofd.

 • Wat hij wel of niet mag doen.
 • Wat hij of zij vertrouwt en wat niet.
 • Waar hij goed of slecht in is.
 • Wat hij wel en niet kan bereiken.

Dat betekent echter niet dat deze overtuigingen overeenkomen met de werkelijkheid. In veel gevallen is namelijk precies het tegenovergestelde het geval. Maar hoe ontwikkelt dit filter zich?

Over de oorsprong- hoe belemmerende overtuigingen ontstaan …


Overtuigingen zijn meestal gebaseerd op complexe interne denkprocessen en ervaringen. Voor elk geloof is er meestal een primair scenario waarin het is ontstaan. Dat gebeurt bovendien meestal onbewust. Er zijn grofweg twee oorspronkelijke categorieën van overtuigingen te onderscheiden:

Overtuigingen die we van andere mensen overnemen

Vaak zijn er belangrijke mensen in je jeugd waarvan je deze “waarheden” van hebt overgenomen. Denk aan je ouders, broers en zussen of ook leraren. Bijvoorbeeld in de vorm van sociale of persoonlijke waarden. Overtuigingen kunnen zelfs in de baarmoeder ontstaan: voel je je geliefd en welkom of voel je angst of zelfs afwijzing? Maar ook als volwassenen nemen we bijvoorbeeld leefprincipes over van bijvoorbeeld je partner of je leidinggevende.

Overtuigingen die we zelf ontwikkelen

Dergelijke overtuigingen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen, bijvoorbeeld op dingen die we herhaaldelijk ervaren of op bijzonder intense belevenissen.

Je hebt overtuigingen gecreëerd door je eigen ervaringen en de ervaringen van anderen te generaliseren. Sommige komen tot stand door je cultuur en de omgeving waarin je geboren en getogen bent.

Van de betekenis en het doel – daarom zijn overtuigingen ook goed

Overtuigingen zijn niet per se negatief, ze hebben ook iets goeds. Ze geven je namelijk veiligheid, continuïteit en stabiliteit. zij maken het voor je gemakkelijker om snel informatie te verkrijgen, te classificeren als veilig en daardoor snel te reageren. Voor veel mensen zijn overtuigingen een belangrijk handvat. Hier kun je makkelijk op terugvallen en beschermt je tegen teleurstelling. Overtuigingen worden als neutrale oriëntatiepunten van je eigen positie in je eigen systeem beschouwd. Ze bewaken je eigen wereldbeeld.

Hier zijn een paar voorbeelden van dienende overtuigingen die je sterken en je helpen met de realisatie van je dromen en doelen:

 • Ik kan alles bereiken wat ik wil.
 • Deuren en poorten gaan open.
 • Het geluk valt in mijn schoot.
 • Alles werkt vanzelf.
 • Het leven is een avontuur.
 • Problemen zijn uitdagingen waar ik uit kan groeien.
 • Problemen zijn kansen waar ik kan laten zien waartoe ik in staat ben.
 • Ik zal in alles slagen.
 • Je kunt altijd op mijn dierbaren rekenen.

Over de kracht van overtuigingen – wat we kunnen leren van Henry Ford

“Als je denkt dat je iets kunt of denkt dat je iets niet kunt, dan heb je gelijk.”

Henry Ford

Overtuigingen hebben een sterke invloed op je denken, voelen en handelen.

Stel je twee collega’s voor – Klaas en Martin – die voor een nieuwe, uitdagende taak staan. Martin heeft de (onbewuste) overtuiging “Nieuwe taken betekenen veel werk en inspanning. Ze zijn altijd moeilijk. ”En misschien zelfs“ haal ik het nooit.” Klaus daarentegen denkt:“ Nieuwe taken betekenen afwisseling. Daar kan ik wat van leren!” Of “Dat kan ik.”

Wat denk je? Wie zal het gemakkelijker vinden om met de nieuwe taak om te gaan? Ja, bijna een retorische vraag, maar waarom? Is het allemaal gewoon toeval? Hoe overtuigingen ervoor zorgen dat ze direct of indirect leiden tot het uitkomen van die voorspelling. Zoals hierboven uitgelegd, vormen overtuigingen ons denken, voelen en uiteindelijk ons gedrag. We gedragen ons zoals we denken dat waar is. Onze omgeving reageert hierop en we nemen deze reacties waar door het realiteitsfilter van onze overtuigingen.

Deze perceptie is dus selectief. Dat wil zeggen je ziet vooral dingen als belangrijk, die je overtuigingen bevestigen. Als je ervan overtuigd bent dat iets moeilijk gaat worden of je het toch niet redt, dan ga je met minder energie en minder vertrouwen aan de slag om je doelen te bereiken. Het is moeilijker voor je om obstakels en tegenslagen te doorstaan, omdat je deze tegenslagen ziet als een bevestiging van je eigen geloof. Dit leidt er vaak toe dat je uiteindelijk helemaal opgeeft en daarmee je geloof vervolgens bevestig. Een vicieuze cirkel die het de volgende keer nog moeilijker voor je zal maken.

Het goede nieuws – het ligt in jouw handen!

Overtuigingen zijn meningen en geen feiten. Feiten kun je niet veranderen, maar ogenschijnlijk vaststaande meningen wel.
Overtuigingen veranderen wanneer je herhaaldelijk tegengestelde ervaringen hebt, wanneer oude synapsen in je hersenen oplossen en nieuwe paden ontstaan. Dit kun je bewust doen. Je hoeft dus niet het slachtoffer te blijven van je overtuigingen, want je kunt nieuwe dingen proberen, evalueren en in de praktijk brengen. Je zult ontdekken hoe in de volgende oefeningen…

Oefeningen voor het opsporen van belemmerende overtuigingen

 1. Sherlock Holmes doet de groeten. Ga op het spoor van overtuigingen
 2. Succesrem of succesversneller? Evalueer overtuigingen
 3. Waar of niet waar? Dat is de vraag. Kritisch reflecteren op overtuigingen
 4. Van oud naar nieuw! Vervang belemmerende overtuigingen door heilzame
 5. Oefenen, oefenen, oefenen. Heilzame overtuigingen permanent integreren.

Stap 1: Sherlock Holmes doet de groeten. Overtuigingen op het spoor komen.

De eerste stap is om eerst je overtuigingen te herkennen en je ervan bewust te worden. Omdat ze zo diep verankerd zijn, ben je er vaak niet van bewust, zelfs als je ernaar handelt. Kies de methode die het beste bij je past en/of combineer verschillende methoden. Voor alle zeven manieren geldt het volgende: Schrijf alles op wat je erover kunt bedenken. Zet je overtuigingen op papier.

Manier 1: let op generalisaties

Besteed aandacht aan woorden als “altijd, iedereen, eigenlijk, nooit” in je zinnen. Vooral als ze iets zeggen uit “diepste overtuiging” is dat vaak een indicatie van een overtuiging.

Manier 2: Wees je bewust van hoe je reageert op uitspraken van andere mensen

Wees je bewust van wat je denkt en voelt wanneer iemand anders zijn mening “met overtuiging” uit. Ben je het daarmee eens of heb je een heel andere overtuiging?

Manier 3: Bedenk welke spreekwoorden je leuk vindt en/of vaak gebruikt

“Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.” “Als je horen wilt, moet je maar voelen.” “Hoge bomen vangen veel wind.” Welke spreekwoorden gebruik je? Welke van die spreekwoorden associeer je met gevoelens van sarcasme, ironie? Of afkeer. Welke met vreugde en gemak? Je kunt dit ook aan mensen vragen die u goed kent. Welke uitspraken associëren ze met jou? Welke belemmeren je en welke dienen je?

Manier 4: Vul het begin van zinnen spontaan aan

Over het algemeen:

 • Altijd…
 • Alle…
 • Iedereen…
 • Ik denk eigenlijk dat…
 • Nooit…

Onderwerp gerelateerd:

 • Werk is…
 • Leven betekent…
 • Een nieuwe baan betekent…

Manier 5: bekijk wat je van andere mensen hebt geadopteerd

Veel van onze houdingen en overtuigingen heb je overgenomen van mensen die je hebben gevormd. Maak de volgende zinnen af en geef aan hoe leuk je de uitspraak vindt. Of welke andere overtuigingen jij in je hoofd hebt.

 • Mijn moeder zei altijd: …
 • Ik hoorde altijd van mijn vader: …
 • Het favoriete gezegde van mijn oma was: …
 • Mijn opa zei vaak: …
 • Een les die mijn eerste leraar bleef herhalen
 • De belangrijkste zin uit mijn jeugd: …

Manier 6: Vrij associëren en onderzoek belemmerende overtuigingen

Een onderzoek is vooral geschikt om in korte tijd te achterhalen waar iemand mee bezig is om bij een bepaald onderwerp “echt” bijbehorende overtuigingen te achterhalen.

1. Schrijf je onderwerp in het midden van een blanco vel papier en omcirkel het.

(bijvoorbeeld “Dit mag nooit gebeuren op het werk …”)

2. Waar denk je spontaan aan? Wat komt er aan? Welke associaties heb je ermee?

Schrijf eventuele associaties op. Begin rechtsboven in het blad en ga dan met de klok mee totdat het blad vol is. Schrijf dingen op die meerdere keren in je opkomen, zelfs als ze weinig of geen verschil met uitdrukkingen hebben met die je al hebt opgeschreven.

3. Wat hoort bij elkaar?

Bekijk nu de verzamelde stellingen en groepeer ze om informatie te condenseren. Meestal kan je hier al zien welke gedachten en/of zorgen over het onderwerp je hebt. Degene in het midden zijn vaak het belangrijkste voor jou.

4. Welke uitspraken stapelen zich op en waar vind je generalisaties?

Controleer je notities op woorden als “altijd”, “iedereen”, “in principe nooit “en op verklaringen, die vaak in een vergelijkbare vorm of met de exacte bewoording verschijnen. Vooral hier kunnen overtuigingen aan ten grondslag liggen.

Manier 7: Maak de belemmerende overtuigingen check

Gebruik overtuiginglijsten en beoordeel ze

1. Geldt helemaal niet voor mij
6. Geldt zeer zeker voor mij

Ga nu één voor één door je genoteerde overtuigingen langs en stel je dan elk van de de volgende vragen:

Is deze zin geschikt om me gelukkig en tevreden te maken?
Is het er om mijn leven gemakkelijker te maken?

Ja = bevorderlijk geloof
Nee = Beperkend geloof

Geeft deze zin mij een gevoel van ruimte (gunstig) of beperking (belemmering)?
Geeft deze zin mij energie (nuttig) of is het slopend?
Markeer de zinnen dienovereenkomstig objectief.

Stap 2: Succesrem of succesversneller?

Als je naar je aantekeningen kijkt, kun je onderscheid maken tussen stimulerende en belemmerende overtuigingen. In die gevallen waarvan je niet zeker bent, gebruikt je gewoon de volgende vragen om meer duidelijkheid te krijgen.

Ga nu één voor één door je genoteerde overtuigingen en stel jezelf de volgende vragen:

 • Geschikt om mij gelukkig en tevreden te maken?
 • Niet geschikt om mijn leven gemakkelijker te maken?

Zet een plus achter dienende overtuigingen en een min achter belemmerende overtuigingen. In stap 3 gaat het over kritisch zijn op belemmerende overtuigingen en deze te overschrijven met dienende overtuigingen.

Meer weten over belemmerende overtuigingen?

Wil je meer weten over belemmerende overtuigingen en hoe je ze kunt ombuigen? Neem dan contact op met Hazeleger Coaching.

Lees ook